MP-POUM-Pineda-de-Mar-01MP-POUM-Pineda-de-Mar-02MP-POUM-Pineda-de-Mar-03MP-POUM-Pineda-de-Mar-04

DESCRIPCIÓ:

El planejament urbanístic de Pineda de Mar fixa un regim d’usos restrictius per als sols industrials. Solament són admeses les indústries d’obtenció i de transformació, els magatzems de tot tipus, sense venda al públic, transports, materials per a la construcció, garatges i estacions de servei, tallers de reparació i totes aquelles que per raó d ‘ocasionar molèsties, perills o incomoditats no siguin compatibles amb l’habitatge.

La manca d’ajustament urbanístic de l’edificació i les dificultats que es deriven de les restriccions d’usos ajuden a que per part de les naus industrials del pol·lígon de Mas Roger no tinguin activitat.

D’aquí, la necessitat d’una modificació puntual que concreti:

  1. Modificació de l’ordenació volumètrica: modificacions al sostre existent de parcel·les industrials, fent desaparèixer les situacions de volum disconforme.
  2. Modificació dels usos admesos: ampliar els usos a totes aquelles activitats que no resulti incompativles amb usos industrials definits en el planejament vigent.
  3. Quantificació dels increments de valor i de les cessions obligatòries: ha d’incloure els càlculs de l’increment de valor de les propietats, estudi de valors de mercat del sòl, càlcul de les cessions obligatòries i gratuites i la quantificació econòmica de la substitució de les cessions de sòl pel seu valor monetari,
  4. Formulació d’un sistema de gestió que permeti l’execució del nou planejament de forma gradual.
  5. Formulació d’un règim urbanístic transitori per aquelles naus que no poden ser incloses dins el règim general.

 

PROMOTOR:

Ajuntament de Pineda de Mar

 

EQUIP:

EQUIP REDACTOR: EFAARQUITECTES Eduard Fenoy (Arquitecte urbanista), Marc Fenoy, Laura Termes, Mireia Salvans, Enric Vidal, Marta López (Arquitectes), Clara Alvau (Urbanista) i Anna Arjona, Marc Fenoy (Arquitectes tècnics).

 


EFAARQUITECTES, Arquitectes a Sabadell i Barcelona

 

EFAarquitectes és un despatx d’arquitectura i urbanisme de Sabadell (Vallès Occidental) format per un equip multidisciplinar d’arquitectes i professionals amb àmplia experiència, dedicats a l’urbanisme, paisatgisme, arquitectura i rehabilitació/reformes. EFAarquitectes (Eduard Fenoy i Associats, SLP) trobarà la millor solució a la gestió urbanística, la promoció inmobiliària d’obra nova, la rehabilitació, l’edificació i les petites i grans reformes d’immobles a Sabadell i a nivell nacional. Contacta’ns i t’informem sense compromís.

 

Keywords: Sabadell arquitecte, arquitectes, EFAarquitectes, Eduard Fenoy i Associats, SLP, arquitectura Sabadell, urbanisme Sabadell, arquitectes Sabadell, reforma arquitectes Sabadell, urbanisme Barcelona.