01-river-park-reparcellacio.jpg04.06 Finques aportades.dgn05.01 Finques resultants.dgn05.02 Finques resultants.dgn05.03 Finques resultants.dgn

GESTIÓ URBANÍSTICA

Redacció del Projecte de Reparcel·lació d’obres bàsiques i complementàries per a la subsanació de deficiències d’urbanització i l’avaluació dels ferms existents de la Urbanització de River Park (amb 1.455 parcel·les inicials) .

PROMOTOR: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP. Eduard Fenoy (Arquitecte), Jordi Panadès (Advocat)

COL·LABORADORS: Jordi Vallhonrat (arquitecte), Josep Vall ( Enginyer de Camins Canals i Ports)