2505151207470000001.jpgfinques aportades PRIM 2 (1)finques aportades PRIM 1 (1)finques inicials CANYELLES (1)finques inicials PRIM 2 (1)
Projecte Reparcel•lació del sector de Prim de la Sagrera- Barcelona

La Sagrera - Barcelona Iniciat el 2011

GESTIÓ URBANÍSTICA

Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística número 1(amb 218 parcel·les inicials)  delimitat per la Modificació del Pla Metropolità del Sector de Prim..

PROMOTOR: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP:  Eduard Fenoy (arquitecte), Jordi Panadès (advocat)  Mireia Salvans, (arquitecta)    Risc Valor, SL: Raúl Lorente (economista), Joan Lloret (economista), Miguel Lorente (enginyer de camins canals i ports)

COL·LABORADORS: Amàlia Orive (topògrafa)