proj-reparcellacio-can-cabassa-a-ullastrell-_pagina_1.jpgproj-reparcellacio-can-cabassa-a-ullastrell--pagina-2.jpgproj-reparcellacio-can-cabassa-a-ullastrell--pagina-3.jpgproj-reparcellacio-can-cabassa-a-ullastrell--pagina-4.jpg260515113006000000vista-general.jpg

GESTIÓ URBANÍSTICA

Projecte de Reparcel·lació del  nucli de Can Cabassa (amb 23 parcel·les inicials)  per procedir a la seva legalització, i d’acord amb les previsions contingudes al Capítol 3 del Títol 4ert de la Llei 3/2012 de febrer de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, i a la Llei estatal 8/2007.

PROMOTOR: Ajuntament Ullastrell

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP:  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans, (arquitecta), Marta Vivet (enginyera de l’edificació)

COL·LABORADORS: