200218130936000000facana-llobet.jpgfacanes-llobet.jpgplanta-primera-i-sotacoberta.jpgplanta-baixa-i-planta-soterrani.jpgpiscina.jpg
Projecte d’edificació i direcció d’obres- Projecte d’obres d’un edifici unifamiliar al carrer Llobet, 18-20 de Sabadell

Sabadell (Vallès Occidental) Obres finalitzades el 2004

DESCRIPCIÓ:

Projecte bàsic, executiu i direcció de les obres d’un habitatge unifamiliar de planta soterrani, baixa, planta primera i sotacoberta

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Privat

 

EQUIP REDACTOR:

Eduard Fenoy (arquitecte)