imagen06r.jpgbordoll-1.jpgbordoll-10r.jpgdscn2792.jpgbordoll-16-2.jpg

EDIFICACIÓ D’HABITATGES PLURIFAMILIARS

Projecte bàsic i executiu  i direcció de les obres de 3 edificis plurifamiliars aïllats d’habitatges socials destinats a 39 a venda i 49 a lloguer, compost de soterrani planta baixa i 2 plantes pis, amb 73 aparcaments i dos locals comercials,  així com un edifici de planta baixa destinat a local social.

PROMOTOR: VIMUSA

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (arquitecte), Franscesc Camps (arquitecte) i Joan Mateu (arquitecte)

COL·LABORADORS: