24-img_2432.jpg19-img-2325.jpg02-img-2290.jpg08-img-2291.jpg13-img-8733.jpg

EDIFICACIÓ D’HABITATGES (NUCLI RURAL)

Projecte executiu i direcció de les obres d’un conjunt de 60 habitatges, per a la formació d’un nucli rural, amb places, jardins, mobiliari urbà i piscina comunitària.

PROMOTOR: Privat

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (Arquitecte), 

COL·LABORADORS: Estudi Ribalta, Ramon Ribalta, Pep Puig i Josep Garrido.