01-tossal-del-cigalons.jpg02-tossal-dels-cigalons-1.jpg03-tossal-dels-cigalons-2.jpg04-tossal-dels-cigalons-3.jpg05-emplacament.jpg
Edifici plurifamiliar al Tossal dels Cigalons, Manresa

Manresa (Bages) Projecte finalitzat 2009

EDIFICACIÓ D’HABITATGES PLURIFAMILIARS

Projecte bàsic i executiu  d’un edifici de 30 habitatges de lloguer de protecció oficial,  local comercial en planta baixa i aparcament soterrani de 30 places. 

PROMOTOR: INCASÒL- 

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (arquitecte), Jàson Portell  (arquitecte)

COL·LABORADORS: Mireia Salvans (Arquitecta).