1905151251500000006-pleta-bolvi-ger.jpg0705151104350000003-pleta-bolvi-ger.jpg0705151104480000004-pleta-bolvi-ger.jpg0705151105100000005-pleta-bolvi-ger.jpg0705151105140000002-pleta-bolvir-ger-.jpg
Edificació d’habitatges (nucli rural) Bolvir/Ger, Girona (La Cerdanya)

Bolvir/Ger (Girona) Finalitzat el 2008

EDIFICACIÓ D’HABITATGES (NUCLI RURAL)

Projecte executiu i direcció de les obres d’un conjunt de 132 habitatges, per a la formació d’un nucli rural, amb places, jardins, i mobiliari urbà.

PROMOTOR: Privat

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (Arquitecte), 

COL·LABORADORS: Estudi Ribalta, Ramon Ribalta, Pep Puig i Josep Garrido.