o-31.jpgO6.1 URBA 1000O6.3 URBA 1000O9.2O2

DESCRIPCIÓ:

Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Ullastrell, per tal de poder plantejar una nova planificació urbanística, tenint en compte el creixement, les modificacions de planejament, així com les necessitats que es deriven d’aquests canvis.

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Ajuntament d’Ullastrell

 

EQUIP REDACTOR:

Eduard Fenoy (arquitecte), Jordi Panadès (advocat), Mireia Salvans (arquitecta), Marc Fenoy (arquitecte)

 

COL·LABORADORS:

Joan Angelet (economista), Anna Puigdemont (ambientòloga), Josep Aleix (enginyer de camins canals i ports), Jordi Maspoch (ambientòleg), Sara Alcaide (arquitecta), Adriana Geladó (arqueòloga)