o1-classif-municipi-de-navas.jpgo3 Nucli Navàso3.03 Nucli Navàs 1Bo5o5.04
Planejament General- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Navàs (POUM) Navàs

Navàs (Bages) Aprovació inicial abril 2017

DESCRIPCIÓ:

Col·laboració amb l’equip de l’Ajuntament sota la seva supervisió, en prestació d’estudi i assistència per la elaboració i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Navàs.

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Ajuntament de Navàs

 

EQUIP REDACTOR:

Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Eduardo Hernández (arquitecte) Jordi Panadès (advocat), Marc Fenoy (arquitecte), Tecnologies de l’Edificació) AIM3 Jordi Artigas (arquitecte), Eduardo Hernandez (arquitecte), Xavier Torrents (arquitecte)

 

COL·LABORADORS:

Joan Angelet ( Economista), Anna Puigdemont (ambientòloga), Albert Hereu (ambientòleg)