5pdu.jpgplanol-21.jpgplanol-31.jpgplanol-41.jpgplanol-81.jpg
Planejament General- Pla Director Urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de les terres de l’Ebre (PDU)

Terres de l'Ebre (Tarragona) Aprovació definitiva Març 2010

DESCRIPCIÓ:

Redacció del Pla Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit de les Terres de l’Ebre

 

PROMOTOR/ CLIENT:

INCASÒL- Institut Català del Sòl (Generalitat de Catalunya)

 

EQUIP REDACTOR:

Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta),  Jordi Panadès (advocat)

 

COL·LABORADORS:

Joan Angelet ( Economista)