02031513553400000001.jpg02031512462000000002.jpg02031512411300000003.jpg02031512411800000004.jpg02031512462900000006.jpg

PLANEJAMENT GENERAL:

Col·laboració amb l’equip redactor de l’Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d’estudi i assistència per l’elaboració i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Esquirol

 

PROMOTOR:

Ajuntament de l’Esquirol

 

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jordi Panadès (advocat).

COL·LABORADORS: Joan Angelet (economista), Josep Canals (geògraf), Anna Ruiz (biòloga).