28041513574500000001102-ordenacio-detallada-del-sol.jpgo1104-ordenacio-detallada-del-sol.jpg280415135812000000o0205-estructura-general-i-organica-del-territori-regim-.jpg280415135821000000o1105-ordenacio-detallada-del-sol.jpg280415135826000000o1101-ordenacio-detallada-del-sol.jpg

PLANEJAMENT GENERAL:

Col·laboració amb l’equip redactor de l’Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d’estudi i assistència per l’elaboració i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calders.

 

PROMOTOR:

Ajuntament de Calders

 

EQUIP REDACTOR:  Eduard Fenoy (arquitecte) i Joan Ribera (arquitecte municipal) directors dels treballs de revisió, Mireia Salvans (arquitecta), Jordi Panadès (Advocat), Lara Rivero (arquitecta), Moisès Tapia (delineant projectista).

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), GAIA (Enginyeria i consultoria ambiental), Albert Hereu (ambientòleg), Josep Maria Canals (demògraf).

AJUNTAMENT, SEGUIMENT DELS TREBALLS: Jaume Perarnau (alcalde), Xavier Costa (1er tinent d’alcalde), Sergi Pich (regidor), Jaume Sales (secretari).