o_11.jpgZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 10155 POUM S. Salvador deZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 10155 POUM S. Salvador deZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 10155 POUM S. Salvador deZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 10155 POUM S. Salvador de
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Salvador de Guardiola (POUM Sant Salvador de Guardiola)

Sant Salvador de Guardiola (Bages) Aprovació definitiva Març 2015

PLANEJAMENT GENERAL:

Col·laboració amb l’equip redactor de l’Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d’estudi i assistència per l’elaboració i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Salvador de Guardiola.

 

PROMOTOR:

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

 

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jordi Panadès (advocat).

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista – Anàlisi socieconòmic), Phragmites (Estudi Aambiental), Albert Hereu (ambientòleg – Estudi d’avaluació de la Mobilitat generada), INDIC SL, Participació ciutadana.