27021513360500000001.jpgPGOU refós 2009 planols 2000-1 (1)pendents 20%_01 planol 10000 (1)zonificació 2010 usos planols 2000-1 (1)PGOU refós 2009 planols 2000-6 (1)
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Palautordera (POUM Santa Maria de Palautordera)

Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) Aprovació Definitiva Gener 2011

PLANEJAMENT GENERAL:

Col·laboració amb l’equip redactor de l’Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d’estudi i assistència per l’elaboració i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Palautordera.

 

PROMOTOR:

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

 

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jordi Panadès (advocat).

COL·LABORADORS: Joan Angelet (economista), ECOMOLL (enginyeria i consultoria ambiental), DOYMO (enginyeria i consultoria ambiental), INDIC (Iniciatives dinàmiques comunitàries).