Centre Comercial Sant Quirze PMU MP POUMCentre Comercial Sant Quirze-PMU-MP-POUMCentre Comercial Sant Quirze PMU MP POUMCentre Comercial Sant Quirze PMU MP POUM
Pla de Millora Urbana, Projecte de Reparcel·lació, Projecte d’Urbanització i Projecte d’Edificació de Centre Comercial a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Sant Quirze del Vallès, actualment

DESCRIPCIÓ:

EFAarquitectes s’encarrega del projecte d’aquest sòl per tal de convertir-lo en un centre comercial:

  • Redacció de la MP del Pla de Millora Urbana (PMU): per tal de remodelar urbanísticament i transformar els usos del planejament vigent.
  • Redacció del Projecte de Reparcel·lació: delimitació parcel·les.
  • Redacció del Projecte d’Urbanització: projecte d’obres amb la finalitat de posar en pràctica l’execució material de les determinacions del pla urbanístic.
  • Redacció del Projecte d’Edificació: Projecte bàsic-executiu per la construcció d’un centre comercial.
  • Direcció de les obres.

La superfície construïda total de la nova edificació és de 2.950 m².

 

PROMOTOR:

Privat

 

EQUIP:

EQUIP REDACTOR: EFAARQUITECTES Eduard Fenoy (Arquitecte urbanista), Marc Fenoy, Enric Vidal, Marta Garces, Mireia Sanahuja, Andrea Garcia (Arquitectes)

 


EFAARQUITECTES, Arquitectes a Sabadell i Barcelona

 

EFAarquitectes és un despatx d’arquitectura i urbanisme de Sabadell (Vallès Occidental) format per un equip multidisciplinar d’arquitectes i professionals amb àmplia experiència, dedicats a l’urbanisme, paisatgisme, arquitectura i rehabilitació/reformes. EFAarquitectes (Eduard Fenoy i Associats, SLP) trobarà la millor solució a la gestió urbanística, la promoció inmobiliària d’obra nova, la rehabilitació, l’edificació i les petites i grans reformes d’immobles a Sabadell i a nivell nacional. Contacta’ns i t’informem sense compromís.

 

Keywords: Sabadell arquitecte, arquitectes, EFAarquitectes, Eduard Fenoy i Associats, SLP, arquitectura Sabadell, urbanisme Sabadell, arquitectes Sabadell, reforma arquitectes Sabadell, urbanisme Barcelona.