0106211809270000001.jpg0106211809320000002.jpg0106211809370000003.jpg0106211809420000004.jpgOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Modificació Puntual número 4 del POUM per a la regulació de les instal·lacions d’energia elèctrica solar i eòlica en sòls no urbanitzables a Santpedor (MP del POUM)

Santpedor, Actualment

DESCRIPCIÓ:

L’objectiu general de la present modificació és regular l’ús consistent en instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, eòlica i fotovoltaica, en el planejament urbanístic local davant la necessitat justificada de contribuir a l’assoliment dels objectius fixats per la Llei del canvi climàtic, però també tenint en compte criteris ambientals, urbanístics i paisatgístics per a preservar la identitat i els valors més rellevants del terme municipal.

L’assoliment de l’objectiu general de la Modificació Puntual es basa en assignar l’ús consistent en les instal·lacions d’aprofitament d’energia solar i eòlica en els indrets més idonis del terme municipal tenint en compte els següents objectius específics:

  • Concretar les possibilitats d’assignació del nou ús en les diferents classes de sòl (sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable) tenint en compte les característiques de les instal·lacions i de les diferents zones definides pel planejament urbanístic local.
  • Determinar la compatibilitat de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb la definició i els objectius de protecció de les diferents claus urbanístiques del POUM.
  • Validar el compliment de les directrius, dels objectius i dels criteris del planejament territorial i director, així com d’aquells instruments de planificació l’àmbit del qual inclogui el municipi de Santpedor.

 

PROMOTOR:

Ajuntament de Santpedor

 

EQUIP:

EQUIP REDACTOR: EFAARQUITECTES Eduard Fenoy (Arquitecte urbanista), Mireia Salvans, Marc Fenoy, Laura Termes (Arquitectes), Jonathan Navarro (Delineant) i Clara Alvau (Urbanista)

 


EFAarquitectes, Arquitectes a Sabadell i Barcelona

 

EFAarquitectes és un despatx d’arquitectura i urbanisme de Sabadell (Vallès Occidental) format per un equip multidisciplinar d’arquitectes i professionals amb àmplia experiència, dedicats a l’urbanisme, paisatgisme, arquitectura i rehabilitació/reformes. EFAarquitectes (Eduard Fenoy i Associats, SLP) trobarà la millor solució a la gestió urbanística, la promoció inmobiliària d’obra nova, la rehabilitació, l’edificació i les petites i grans reformes d’immobles a Sabadell i a nivell nacional. Contacta’ns i t’informem sense compromís.

 

Keywords: Sabadell arquitecte, arquitectes, EFAarquitectes, Eduard Fenoy i Associats, SLP, arquitectura Sabadell, urbanisme Sabadell, arquitectes Sabadell, reforma arquitectes Sabadell, urbanisme Barcelona.