MP del PGO de SabadellMP del PGO de SabadellMP del PGO de SabadellMP del PGO de Sabadell

DESCRIPCIÓ:

La modificació comprèn el sòl no urbanitzable de Sabadell i els seus límits. L’objecte de la modificació és l’actualització de l’ordenació urbanística del territori que comprèn el sòl no urbanitzable de Sabadell, en base al planejament vigent, a l’Estudi previ del Pla Especial de Camins de Sabadell i a les demandes de les entitats i organitzacions implicades en l’àmbit de l’espai obert i a les de la ciutadania. Els objectius són:

  • Determinar l’ordenació urbanística del sòl no urbanitzable amb unes qualificacions conjuntes per a tot el territori de Sabadell i àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Definir les condicions d’ordenació i ús de les explotacions agràries i forestals.
  • Estudiar els usos que, complementàriament als agraris, i dins del marc legal actual, s’han d’admetre al territori i han de permetre la recuperació de certes edificacions i entorns, que han de garantir la seva sostenibilitat present i futura.
  • Establir prioritats d’actuació i identificar els usos no admesos en el territori que caldria reconduir.
  • Fer una revisió crítica de la categorització dels terrenys del Sòl no urbanitzable en zones i sistemes a on es garanteixi el manteniment de la titularitat pública dels terrenys que ja ho són i es faci una proposta realista d’obtenció de terrenys, que no es fiï a figures de planejament derivat com al PGMOS, que no s’han desenvolupat en la seva major part. Aquest revisió ha de garantir la protecció d’aquests sòls front a les pressions urbanitzadores, i també contribuir a donar seguretat jurídica a les explotacions agràries.
  • Establir una xarxa de camins completa, que estructuri el territori, i que afavoreixi la comunicació amb els espais lliures urbans de manera controlada.
  • Ajustar els límits del sòl urbà i urbanitzable en l’entorn del sector de Cifuentes, Torrent de la Romeu, Cementiri, depuradora de Can Piteu (Can Roqueta) i Sant Pau de Riu-sec.
  • Ajustar el dimensionament dels sòls d’equipaments en l’espai obert d’acord amb les necessitats actuals, i amb prou flexibilitat com per resoldre necessitats futures.

 

PROMOTOR:

Ajuntament de Sabadell

 

EQUIP:

EQUIP REDACTOR: EFAarquitectes, Eduard Fenoy (Arquitecte), Mireia Salvans, Laura Termes, Marc Fenoy (Arquitectes).

 

 


EFAarquitectes, Arquitectes a Sabadell

 

EFAarquitectes és un despatx d’arquitectura de Sabadell (Vallès Occidental) format per un equip multidisciplinar d’arquitectes i professionals amb àmplia experiència, dedicats a l’urbanisme, paisatgisme, arquitectura i rehabilitació/reformes. EFAarquitectes (Eduard Fenoy i Associats, SLP) trobarà la millor solució a la gestió urbanística, la promoció inmobiliària d’obra nova, la rehabilitació, l’edificació i les petites i grans reformes d’immobles a Sabadell i a nivell nacional. Contacta’ns i t’informem sense compromís.

 

Keywords: Sabadell arquitecte, arquitectes, EFAarquitectes, Eduard Fenoy i Associats, SLP, arquitectura Sabadell, urbanisme Sabadell, arquitectes Sabadell, reforma arquitectes Sabadell.