regim i zonificacio sol SNU 10.000 (1)2ordenacio-detallada-del-sol.jpgordenació detallada del sòl - 1000 B4 (1)ordenació detallada del sòl - 1000 C4 (1)ordenació detallada del sòl - 1000 C5 (1)

PLANEJAMENT GENERAL

Col·laboració amb l’equip redactor de l’Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d’estudi i assistència per l’elaboració i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu.

 

PROMOTOR:

Ajuntament de Manlleu

 

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP: Eduard Fenoy (Arquitecte), Mireia Salvans (Arquitecta), Jàson Portell (Arquitecte), Marc Puig (Arquitecte), Jordi Panades (Advocat). Ajuntament de Manlleu: Josep Pou (advocat, tècnic urbanístic i coordinador dels serveis territorials), Enric Gil (arquitecte), Antoni Freixenet (enginyer), Anna Tobau (tècnica del SIG).

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), SERPA (Estudi Ambiental), Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, Museu Industrial del Ter (MIT), INDIC SL (Iniciatives i dinàmiques comunitàries), Oficina de Promoció Econòmica (OPE)