12031512500300000002.jpgX:Temes tècnics1_RESUM DE PROJECTES DESPATX FITXES I FOTOS�412031512505000000003.jpgX:Temes tècnics1_RESUM DE PROJECTES DESPATX FITXES I FOTOS�412031512504900000004.jpg
Centre de divulgació mediambiental i centre de gestió del Parc central del Vallès

Sabadell- Barberà del Vallès (Vallès Occidental) Finalitzat Maig 2000

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I PAISATGISME

Projecte executiu i direcció de les obres de rehabilitació i ampliació de la masia i la granja existent al Parc, per el seu nou ús com a Centre de Divulgació Mediambiental.

PROMOTOR: Consorci Parc Central del Vallès

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (arquitecte), Francesc Camps (arquitecte), Joan Mateu (arquitecte)

COL·LABORADORS:  Jordi Colominas (director de projectes escènics singulars)