cami-baixador.jpg2811141341570000002.jpg2811141343090000003.jpg2811141343220000004.jpg2811141343070000005.jpg
Camí del Peu de Funicular de Vallvidrera al Passeig Mirador de les Aigües

Barcelona Juny 2014

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I PAISATGISME:

Avantprojecte d’Urbanització del camí del peu de funicular de Vallvidrera al passeig Mirador de les Aigües. Amb l’Objectiu d’obrir passos alternatius cap al passeig Mirador de les Aigües, amb l’objectiu d’obrir passos alternatius cap al passeig mirador de les Aigües, des de les sortides del Peu del Funicular. Es creu oportú obrir un nou pas a manera de camí des de l’avinguda de vallvidrera vorejant els darreres de les parcel·les del carrer de Carroç i plantejant varies alternatives per anar a enllaçar amb el Passeig mirador de les Aigües.

 

PROMOTOR:

BIMSA

 

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP. Eduard Fenoy (Arquitecte), Xavier Font (Enginyer CCP), Xavier Peradalta (Arquitecte) i Jàson Portell (Arquitecte).

COL·LABORADORS:  Mireia Salvans (Arquitecta) i Marta Vivet (Enginyera de l’Edificació).