00_4.jpg00-1.jpg00-2.jpg00-3.jpg00-5.jpg

EDIFICACIÓ D’HABITATGES PLURIFAMILIARS:

Projecte bàsic, executiu i direcció de le sobres de dos edificis plurifamiliars, composts de soterrani -2,-1; Bloc A planta baixa, 2 plantes pis i sotacoberta; Bloc B planta baixa, 2 plantes pis i sotacoberta, amb un total de 38 habitatges, 78 places d’aparcament i un local.

 

PROMOTOR:

Promueve S.L.

 

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (Arquitecte)

COL·LABORADORS: Mireia Salvans (Arquitecta)