img_8573.jpgretoc-img-8452.jpegretoc-img-8572.jpegretoc-img-8451.jpgretoc-img-8450.jpeg

El passeig Anselm Clavé precisava, degut al mal estat en que es trobava, d’un canvi substancial tant a nivell estètic com de funcionalitat. 

Es proposa per tant, retirar les moreres d’alineació que s’hi trobaven i emplaçar-hi, en el seu lloc, unes jardineres elevades fetes amb plantxes d’acer corten. Aquestes jardineres ens permeten  augmentar l’espai verd, separar el vianant del vehicle i acotar l’espai de passeig intermig, ja que havia quedat sobredimensionat. Aquest camí intermig discorre sinuosament al llarg de tota la longitud del passeig, obrint-se en aquells punts on l’entorn ho demana.