2605151232480000001.jpgZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 14288 PU i PR Can CabassaZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 14288 PU i PR Can CabassaZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 14288 PU i PR Can CabassaZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 14288 PU i PR Can Cabassa

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Projecte d’adequació d’elements d’Urbanització Bàsica del nucli de Can Cabassa al Municipi d’Ullastrell Fase I. Superfície de l’àmbit 21.988,91 m2.

PROMOTOR: Ajuntament Ullastrell

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP:  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans, (arquitecta), Marta Vivet (enginyera de l’edificació)

COL·LABORADORS: