o10.jpgo30.jpgo50.jpgo-93.jpgo-91.jpg

PLANEJAMENT GENERAL:

Col·laboració amb l’equip redactor de l’Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d’estudi i assistència per l’elaboració i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Oristà.

 

PROMOTOR:

Diputació de Barcelona

 

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP, Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jàson Portell (arquitecte), Marc Puig (arquitecte), Jordi Panadès (advocat).

COL·LABORADORS: Joan Angelet (economista), PHRAGMITES (Enginyeria i consultoria ambiental), INDIC (Participació Ciutadana) , Josep Maria Canals (demògraf).