10031510204900000001.jpgZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 09142 POUM El Cogul5 TEXTZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 09142 POUM El Cogul5 TEXTZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 09142 POUM El Cogul5 TEXTZ:�_URBAMED�1_Projectes Actuals_UR 09142 POUM El Cogul5 TEXT

PLANEJAMENT GENERAL

Col·laboració amb l’equip redactor de l’Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d’estudi i assistència per l’elaboració i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Municipal del Cogul. 

PROMOTOR: Ajuntament del Cogul.

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Laia Llonch (arquitecta), Jordi Panadès (advocat)

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), ECOMOLL (Enginyeria i consultoria ambiental)