2804221214090000001.jpg2804221214130000002.jpg2804221214160000003.jpg2804221214190000004.jpg2804221214220000005.jpg
Modificació Puntual del POUM de Vilanova del Camí i del Pla Parcial sector industrial de Castellolí (MP del POUM)

Vilanova del Camí, 2021

DESCRIPCIÓ:

Modificació puntual del Pla parcial del sector industrial Riera de Castellolí per a la modificació de paràmetres edificatoris i d’usos del sòl industrial.

Els objectius d’aquesta modificació de planejament són:

– Adequar els usos admesos en els sòls industrials i residencials a les demandes actuals.
– Adequar els paràmetres edificatoris de les claus industrials, establint una única clau per a tots els sòls i permetent la subdivisió en naus més petites.
– Regular la implantació de piscines en el sòl residencial.
– Modificar les àrees on es poden implantar les instal·lacions de telefonia i telecomunicacions.
– Identificar els sòls amb habitatge de protecció.
– Corregir algunes errades materials del POUM.

PROMOTOR:

Ajuntament de Vilanova del Camí

EQUIP:

EQUIP REDACTOR: EFAARQUITECTES Eduard Fenoy (Arquitecte urbanista), Marc Fenoy, Laura Termes, Mireia Salvans, Enric Vidal (Arquitectes), Clara Alvau (Urbanista) i Anna Arjona (Arquitecte tècnic).

——————————–

EFAARQUITECTES, Arquitectes a Sabadell i Barcelona

 

EFAarquitectes és un despatx d’arquitectura i urbanisme de Sabadell (Vallès Occidental) format per un equip multidisciplinar d’arquitectes i professionals amb àmplia experiència, dedicats a l’urbanisme, paisatgisme, arquitectura i rehabilitació/reformes. EFAarquitectes (Eduard Fenoy i Associats, SLP) trobarà la millor solució a la gestió urbanística, la promoció inmobiliària d’obra nova, la rehabilitació, l’edificació i les petites i grans reformes d’immobles a Sabadell i a nivell nacional. Contacta’ns i t’informem sense compromís.

 

Keywords: Sabadell arquitecte, arquitectes, EFAarquitectes, Eduard Fenoy i Associats, SLP, arquitectura Sabadell, urbanisme Sabadell, arquitectes Sabadell, reforma arquitectes Sabadell, urbanisme Barcelona.