133445691.jpg133144092.jpg134982863.jpgadame2.jpg270520183312000000img-7677.jpg

EDIFICACIÓ D’HABITATGES PLURIFAMILIARS

Projecte d’enderroc parcial per prospeccions arqueològiques, projecte bàsic i executiu  i direcció de les obres de rehabilitació d’un edifici existent per a local comercial i dos duplex.

PROMOTOR: Fenoy i Garriga, SL

EQUIP REDACTOR:Eduard Fenoy Palomas,(arquitecto)

COL·LABORADORS: Mireia Salvans,(arquitecta), Marc Fenoy (arquitecte i enginyer de l’edificació) Marta Vivet (enginyera de l’edificació)