Sabadell, 1979

  • Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Universitat Politècnica de Catalunya, 2004.
  • Curs de TCQ 2000 a l’Institut Gaudí de la Construcció, 2007.
  • Curs “Quatre Aspectes del Nou Marc Urbanístic: TR de la Llei d’urbanisme, DL 172005 i Reglament i D 305/2006” a l’Escola SERT, 2008.
  • Arquitecta en pràctiques al despatx de Joan Adell Cardellach, 2001-2003.
  • Arquitecta d’EDUARD FENOY I ASSOCIATS, des de 2003 fins l’actualitat.
  • Arquitecta d’URBANISME INTEGRAL i MEDI AMBIENT SLP, des de 2004 fins l’actualitat.