Urbanització privada de 132 habitatges a Bolvir i Ger (La Cerdanya)

--

Bolvir-Ger
Aprovació definitiva juny 1995

PLA PARCIAL URBANÍSTIC RESIDENCIAL

--

Redacció del Pla parcial urbanístic del sector 32 de Bolvir i del sector 36 de Ger per l'ordenació del sòl amb 132 habitatges unifamiliars i plurifamiliars

--

PROMOTOR: Foment de Cerdanya, SA

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy i Palomas

COL·LABORADORS: Ramon Ribalta, Pep Puig, Josep Garrido i Vicens Serra