Pla Director d’Usos i Activitats Econòmiques i Centres de Culte de Sabadell

--

Sabadell, 2.020

DESCRIPCIÓ:

L’objecte del Pla Director d’Usos d’ Activitats i Centres de Culte de Sabadell és la definició d’una estratègia que permeti el creixement sostenible urbà de Sabadell, on quedin reflectides les directrius a seguir pel que fa als usos i activitats emmarcats en la nova societat tecnoeconòmica del segle XXI, dins d’un model de ciutat compacta i ben connectada i amb un abast local i territorial.

Els reptes que persegueix aquest document son:

  • El Creixement Sostenible Urbà de Sabadell en relació als usos i les activitats
  • Determinació del rol de polaritat territorial de Sabadell
  • La introducció dels nous usos i tecnologies en la societat tecnoeconòmica
  • La eficàcia energètica i la eficiència funcional en la gestió territorial
  • Afavorir la cohesió social i lluitar contra les desigualtats

Els vector per assolir aquests objectius són:

  • Les característiques intrínseques dels usos i de les activitats
  • Les interaccions i tensions derivades de elles en relació als diversos teixits urbans
  • La gestió de la mobilitat sostenible en els centres generadors d’usos i activitats
  • La valorització i introducció del Patrimoni cultural i arquitectònic

PROMOTOR:

Ajuntament de Sabadell

EQUIP:

EQUIP REDACTOR: EFAarquitectes, Eduard Fenoy (Arquitecte), Mireia Salvans, Laura Termes, Marc Fenoy (Arquitectes), Joan Angelet (Economista)

 

--------------------------------

EFAARQUITECTES, Arquitectes a Sabadell

 

EFAarquitectes és un despatx d’arquitectura de Sabadell (Vallès Occidental) format per un equip multidisciplinar d’arquitectes i professionals amb àmplia experiència, dedicats a l'urbanisme, paisatgisme, arquitectura i rehabilitació/reformes. EFAarquitectes (Eduard Fenoy i Associats, SLP) trobarà la millor solució a la gestió urbanística, la promoció inmobiliària d’obra nova, la rehabilitació, l’edificació i les petites i grans reformes d’immobles a Sabadell i a nivell nacional. Contacta’ns i t’informem sense compromís.

 

Keywords: Sabadell arquitecte, arquitectes, EFAarquitectes, Eduard Fenoy i Associats, SLP, arquitectura Sabadell, urbanisme Sabadell, arquitectes Sabadell, reforma arquitectes Sabadell.