Guanyadors del Concurs per la redacció de document de MP del Pla General d'Ordenació de Sabadell , per l'Ordenació i Vertebració de l'Espai Obert

--

Sabadell (Vallès Occidental)
Juny 2017

DESCRIPCIÓ:

Concurs pel contracte de serveis anomenat  Redacció del document de Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de Sabadell per a l'Ordenació i Vertebració de l'Espai Obert. 

 

PROMOTOR / CLIENT:

Ajuntament de Sabadell 

 

EQUIP REDACTOR:

Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans, (arquitecta), Marc Fenoy (arquitecte) , Adrià Herrero (arquitecte)          

COL·LABORADORS: