Projecte Reparcel·lació River Park El Pont de Vilomara i Rocafort

--

El Pont de Vilomara i Rocafort (Bages)
Aprovació Provisional Maig 2015

GESTIÓ URBANÍSTICA

--

Redacció del Projecte de Reparcel·lació d'obres bàsiques i complementàries per a la subsanació de deficiències d'urbanització i l'avaluació dels ferms existents de la Urbanització de River Park (amb 1.455 parcel·les inicials) .

--

PROMOTOR: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP. Eduard Fenoy (Arquitecte), Jordi Panadès (Advocat)

COL·LABORADORS: Jordi Vallhonrat (arquitecte), Josep Vall ( Enginyer de Camins Canals i Ports)