Projecte de Reparcel·lació de la Fase 4 de delimitació poligonal adequada a la MPGM al polígon de les Cases Barates del Barri del Bon Pastor de Barcelona (Reparcel·lació a Barcelona)

--

Barcelona, actualment

DESCRIPCIÓ:

La descripció de l’ordenació en aquest polígon conforme l’ordenació de la MPGM i PMU es pot descriure breument de la següent manera: Es tracta d’un polígon discontinu amb una superfície d’àmbit de 26.224, 17 m2, que es complementa amb els polígons executats 1, 2 i 3, i en posterioritat amb el polígon 5. El planejament aprovat que recau en l’àmbit del polígon comporta un esponjament de l’edificació per a ús d’habitatge. El sòl no destinat a sistema, passa a ordenar-se disposat en una única parcelꞏla qualificada amb clau 18 com a zona subjecta a ordenació volumètrica específica. La parcelꞏla única resultant amb aprofitament, qualificada amb clau 18, té una extensió superficial 3.399,60 m2, es situa al bell mig de la peça discontínua situada més a l’Est, de les quatre peces discontinues que conformen el polígon i disposada en paralꞏlel al carrer Arbeca.

L’ordenació aprovada preveu una molt major disposició d’espais públics, així dels 26.224,17 m2 que conformen l’àmbit discontinu, 22.824,57 m2 tenen destinació pública, qualificats com a sistemes.

PROMOTOR:

Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)

EQUIP:

EQUIP REDACTOR: EFAARQUITECTES Eduard Fenoy (Arquitecte urbanista), Mireia Salvans, Marc Fenoy, Laura Termes (Arquitectes), Jonathan Navarro (Delineant) i Clara Alvau (Urbanista)

Jordi Panadès Dalmases (advocat urbanista)

--------------------------------

EFAARQUITECTES, Arquitectes a Sabadell i Barcelona

 

EFAarquitectes és un despatx d’arquitectura i urbanisme de Sabadell (Vallès Occidental) format per un equip multidisciplinar d’arquitectes i professionals amb àmplia experiència, dedicats a l'urbanisme, paisatgisme, arquitectura i rehabilitació/reformes. EFAarquitectes (Eduard Fenoy i Associats, SLP) trobarà la millor solució a la gestió urbanística, la promoció inmobiliària d’obra nova, la rehabilitació, l’edificació i les petites i grans reformes d’immobles a Sabadell i a nivell nacional. Contacta’ns i t’informem sense compromís.

 

Keywords: Sabadell arquitecte, arquitectes, EFAarquitectes, Eduard Fenoy i Associats, SLP, arquitectura Sabadell, urbanisme Sabadell, arquitectes Sabadell, reforma arquitectes Sabadell, urbanisme Barcelona.