Projecte de Reparcel·lació de la Fase 1 de la unitat d'actuació B del Barri del Bon Pastor de Barcelona

--

Barcelona
Aprovació Definitiva Juny 2008

GESTIÓ URBANÍSTICA

--

Redacció del projecte de delimitació poligonal i de reparcel·lació de la fase 1 (amb 141 parcel·les), de la unitat d'actuació B del polígon de les Cases Barates del Barri del Bon Pastor de Barcelona que ha de permetre la regeneració del Barri. 

--

PROMOTOR: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP. Eduard Fenoy (Arquitecte), Jordi Panadès (Advocat). 

COL·LABORADORS: Mireia Salvans (Arquitecta), Sílvia Porqueras de ED'A SCP (Especialista en Valoracions Econòmiques).