Projecte de Reparcel·lació- Reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana (PE5) de Baqueira

--

Baqueira (Naut Aran)
Aprovat definitivament 2014

DESCRIPCIÓ:

Redacció del projecte de reparcel·lació de la del polígon d'actuació PE5 de Baqueira, amb 8 parcel·les.

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Privat

 

EQUIP REDACTOR:

Eduard Fenoy (arquitecte), Rafael Jimenez (advocat)