Projecte Urbanització Rotonda Caramelles

--

Callús (Bages)
Finalitzat Febrer 2015

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I PAISATGISME

--

Projecte executiu i direcció de les obres d'Urbanització per la millora de la rotonda existent , situada a la prolongació del passeig Anselm Clavé. Al mateix temps s'aprofita per realitzar al mig de dita rotonda, una escultura dissenyada per Marc Fenoy.

--

PROMOTOR: Ajuntament de Callús

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (arquitecte)

COL·LABORADORS: Marta Vivet (Tècnica en Ciències  i Tecnologia de l'Edificació)