Projecte Urbanització del nucli de Can Cabassa- Ullastrell

--

Ullastrell- Vallès Occidental
Aprovació inicial Gener 2015

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

--

Projecte d'adequació d'elements d'Urbanització Bàsica del nucli de Can Cabassa al Municipi d'Ullastrell Fase I. Superfície de l'àmbit 21.988,91 m2.

--

PROMOTOR: Ajuntament Ullastrell

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP:  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans, (arquitecta), Marta Vivet (enginyera de l'edificació)

COL·LABORADORS: