Projecte Urbanització de River Park. El Pont de Vilomara i Rocafort

--

El Pont de Vilomara i Rocafort (Bages)
Aprovació Inicial Setembre 2012

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

--

Adaptació del projecte d'urbanització River Park, per finalitzar  i completar les deficiències dels treballs iniciats en el projecte general de l'urbanització de River Park.  Superfície de l'àmbit 901.127 m2.

--

PROMOTOR: Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed, SLP, Eduard Fenoy (arquitecte), Jordi Panadès (Advocat)

COL·LABORADORS: Josep Vall ( Enginyer de Camins Canals i Ports), Jordi Vallhonrat (arquitecte)