Projecte de Reurbanització- Reurbanització en l'àmbit entre els carrers Fresser, Trinxant i Industria al Districte de Sant Martí.

--

Barcelona (Barcelonés)
Encàrrec febrer 2017

DESCRIPCIÓ:

L'actuació preveu la reurbanització de l'espai comprès entre els tres carrers per tal d'incorporar-lo a la vorera muntanya del carrer Fresser, on es troba l'Escola Balmanya, i renovar els elements urbans, i estudiar la nova plantació.

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIM/SA)

 

EQUIP REDACTOR:

Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jàson Portell (arquitecte), Xavier Peredalta(arquitecte), Xavier Font (enginyer de Camins Canals i Ports)