Projecte de Reurbanització- Reurbanització del Carrer Joncar, entre Rambla Poblenou i el carrer Marià Aguiló, al Districte de Sant Martí, a Barcelona

--

Barcelona (Barcelonés)
Finalitzat el juliol 2015

DESCRIPCIÓ:

L'objecte és dotar al sector d'un nou espai públic que es el resultat de les afectacions del planejament urbanístic públic que és el resultant de les afectacions del planejament urbanístic aprovat recentment, de la construcció d'un aparcament soterrat en el sector i de la voluntat de crear una connexió entre la Rambla del Poblenou i el carrer Bilbao.

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIM/SA)

 

EQUIP REDACTOR:

Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jàson Portell (arquitecte), Xavier Peredalta(arquitecte), Xavier Font (enginyer de Camins Canals i Ports)