Parc de Callús

--

Callús (Bages)
Finalitzat Juny 2009

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

--

Projecte executiu i direcció de les obres d'Urbanització del Parc de Callús que comunica diferents equipaments del municipi. (Ajuntament, escola, residència de gent gran)

--

PROMOTOR: Ajuntament de Callús

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (arquitecte)

COL·LABORADORS: Mireia Salvans, Jàson Portell i Marc Puig (arquitectes)