Centre de divulgació mediambiental i centre de gestió del Parc central del Vallès

--

Sabadell- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Finalitzat Maig 2000

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I PAISATGISME

--

Projecte executiu i direcció de les obres de rehabilitació i ampliació de la masia i la granja existent al Parc, per el seu nou ús com a Centre de Divulgació Mediambiental.

--

PROMOTOR: Consorci Parc Central del Vallès

--

EQUIP REDACTOR: Eduard Fenoy (arquitecte), Francesc Camps (arquitecte), Joan Mateu (arquitecte)

COL·LABORADORS:  Jordi Colominas (director de projectes escènics singulars)