Planejament General- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Roda de Ter (POUM) Roda de Ter

--

Roda de Ter (Osona)
Aprovació definitiva Abril 2015

DESCRIPCIÓ:

Col·laboració amb l'equip de l'Ajuntament sota la seva supervisió, en prestació d'estudi i assistència per la elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Roda de Ter

 

PROMOTOR/ CLIENT:

Ajuntament de Roda de Ter

 

EQUIP REDACTOR:

Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta),  Jordi Panadès (advocat)

 

COL·LABORADORS:

Joan Angelet ( Economista), Marc Majós (politòleg), Jordi Maspoch (ambientòleg), Anna Puigdemont (ambientòlega), Josep Aleix Comas (Enginyer de Camins Canals i Ports), Albert Hereu (ambientòleg)