Pla Especial de Masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de Sant Joan de Vilatorrada, PEM SJV.

--

Sant Joan de Vilatorrada
Data Encàrrec Desembre 2013

PLA ESPECIAL

--

Redacció del Pla Especial de Masies, cases rurals i altres edificaciones en sòl no urbanitzable de Sant Joan de Vilatorrada. Que identifica les edificaicones existents i regula les actuacions i activitats que s'hi podran dur a terme.

--

PROMOTOR: Diputació de Barcelona

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP. Eduard Fenoy (Arquitecte), Mireia Salvans (Arquitecta).

COL·LABORADORS: Marta Vivet (Enginyera de l'Edificació)