Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Salvador de Guardiola(POUM Sant Salvador de Guardiola)

--

Sant Salvador de Guardiola (Bages)
Aprovació definitiva Març 2015

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Salvador de Guardiola. 

--

PROMOTOR: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jordi Panadès (Advocat)

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista- Anàlisi socieconòmic), Phragmites (Estudi Ambiental), Albert Hereu,(ambientòleg- Estudi d'avaluació de la Mobilitat generada), INDIC SL, Participació ciutadana,