Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu (POUM Manlleu)

--

Manlleu (Osona)
Aprovació Definitiva Novembre 2007

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu.

--

PROMOTOR: Ajuntament de Manlleu

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP: Eduard Fenoy (Arquitecte), Mireia Salvans (Arquitecta), Jàson Portell (Arquitecte), Marc Puig (Arquitecte), Jordi Panades (Advocat). Ajuntament de Manlleu: Josep Pou (advocat, tècnic urbanístic i coordinador dels serveis territorials), Enric Gil (arquitecte), Antoni Freixenet (enginyer), Anna Tobau (tècnica del SIG),

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), SERPA (Estudi Ambiental), Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, Museu Industrial del Ter (MIT), INDIC SL (Iniciatives i dinàmiques comunitàries), Oficina de Promoció Econòmica (OPE)