Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l’Esquirol (POUM Esquirol)

--

L’Esquirol (Osona)
Aprovació Definitiva Setembre 2007

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Esquirol

--

PROMOTOR: Ajuntament de l'Esquirol

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Jordi Panadès (advocat)

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), Josep Canals (geògraf), Anna Ruiz (biòloga) .