Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del Cogul (POUM Cogul)

--

Cogul (Les Garrigues)
Aprovació Definitiva Juny 2013

PLANEJAMENT GENERAL

--

Col·laboració amb l'equip redactor de l'Ajuntament i sota la seva supervisió en les prestacions d'estudi i assistència per l'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Municipal del Cogul. 

--

PROMOTOR: Ajuntament del Cogul.

--

EQUIP REDACTOR: Urbamed SLP,  Eduard Fenoy (arquitecte), Mireia Salvans (arquitecta), Laia Llonch (arquitecta), Jordi Panadès (advocat)

COL·LABORADORS: Joan Angelet (Economista), ECOMOLL (Enginyeria i consultoria ambiental)